قرآن

ومن قتل مظلومافقدجعلنا لولیه سلطانافلایسرف فی القتل انه کان منصورا"سوره اسراآیه سی وسه.[وکسیکه مظلوم کشته شده(حسین ع) برای ولی وصاحب دمش(امام زمان عج)قدرت(انتقام) قراردادیم ولی درانتقام نبایداسراف کندکه اوازجانب ما یاری شده است] .(امام صادق ع)

اللهم عجل فرجه

/ 0 نظر / 6 بازدید