حضرت محمد(ص) پیامبر مهربانی

همانا رسولی از جنس شما برای هدایت خلق آمد که از فرط محبت و نوع پروری فقر و پریشانی و جهل و فلاکت شما بر او سخت می آید و بر آسایش و نجات شما بسیار حریص و به مومنان رئوف و مهربان است(128) پس ای رسول هرگاه مردم از تو رو گردانیدند بگو خدا مرا کفایت است که جز او خدایی نیست من بر او توکل کرده ام که رب عرش بزرگ اوست(129)سوره مبارکه توبه

/ 2 نظر / 5 بازدید
خاتون

سپاس که به مهر همنوایید و نواشگر بغضانه های این قلم نیمه جان سپاس همدرد هم فریاد لبخند تا ابدیت بفشارد به مهر و دوستی ، دستان روزگارتان را[گل][گل][گل][گل]

انسان

سلام...پستهای عالییییییییییییی گذاشتین....[دست][دست][گل]