غیب گویی

بگو : من به شما نمی گویم که خزینه ها و گنجینه های خدا نزد من است , و نیز غیب هم نمی دانم , و نمی گویم که فرشته ام ; فقط از آنچه به من وحی شده پیروی می کنم . بگو : آیا [ اعراض کننده از وحی که ] نابینا [ ست ] و [ پیرو وحی که ] بینا[ ست ]یکسانند ؟ ! پس چرا نمی اندیشید ؟ !(سوره مبارکه انعام آیه شریفه 50)

/ 0 نظر / 4 بازدید