باید آنچه فرستادیم با ایمان محکم بپذیرید و سخن حق بشنوید شما گفتید خواهیم شنید و در نیت گرفتید که در عمل عصیان خواهیم کرد (سوره مبارکه بقره آیه شریفه 93)

/ 0 نظر / 4 بازدید