امر به معروف و نهی از منکر

و باید از شما مسلمانان برخی خلق را به خیر و صلاح دعوت کنند و مردم را به نیکو کاری امر و از بدکاری نهی کنند و ایننان که به حقیقت واسطه ی هدایت خلق هستند در دو عالم در کمال فیروز بختی و رستگاری خواهند بود (سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 104)

/ 0 نظر / 7 بازدید