فقر و ترس و بی چیزی

شیطان به وعده ی فقر و ترس و بی چیزی شما را به کارهای زشت و بخیلی وادار کند و خداوند به شما وعده آمرزش و احسان دهد و خدا را فضل و رحمت بی منتهاست و به همه امور جهان داناست(سوره مبارکه بقره آیه شریفه268 )

/ 0 نظر / 7 بازدید