قرآن

و زمانی که به انسان نعمت می بخشیم [ از ما ] روی بگرداند و خود را مغرورانه از ما دور کند , و هنگامی که آسیبی به او برسد [ به سبب بی ایمانی و غفلت از قدرت و رحمت ما ] بسیار نومید و مایوس شود .(سوره مبارکه اسراء ایه شریفه 83)

/ 0 نظر / 4 بازدید