آنگاه مردم امر دین خود را پاره پاره کرده و در آئین فرقه فرقه شدند و هر گروهی به آنچه نزد خود پسندیدند دلخوش گشتند (سوره مبارکه مومنون آیه شریفه53 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/۳/۱٩ ساعت ٦:٤٤ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

در جهان از آنهایی که به خدا نسبت دروغ دادند ستمکارتر کیست؟آنان بر خدا عرضه داشته شوند و گواهان محشر گویند اینان هستند که بزرگترین ظلم را مرتکب شده و خدا دروغ بستند آگاه باشید که لعن خدا بر ستمکاران عالم است (18) آن ستمکاران که راه خدا را بر روی بندگان بسته و سعی کنند که راه حق را کج کرده و خلق را به راه  باطل کشند و هم آنها منکر قیامتند (19)آنها  هیچ قدرت و راه مفری در زمین از قهر خدا ندارند و جز خدا که او بر عذابشان خواهد افزود از هیچکس حتی از اعضا و قوای خود یار و مددکاری نخواهند یافت که هرگز گوششان هم در شنوایی و چشم در بینایی به آنها نتواند کرد (20) همین مردم هستند که نفوس خود را سخت در زیان افکنند و هر دروغ بسته و هر تدبیری در راه دنیا کردند همه محو و نابود شود(21)ناگزیر در عالم آخرت زیانکارترین مردم آنها هستند(22)(سوره مبارکه هود)

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩٢/۱٢/۱۱ ساعت ٦:٠٩ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

بگو آیا شما را از زیانکارترین مردم آگاه گردانم(103)

[آنان] کسانی اند که کوشش شان در زندگی دنیا به هدر رفته و خود می پندارند که کار خوب انجام می دهند(104)سوره مبارکه کهف

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩٢/٧/۱۱ ساعت ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

و هرگاه آدمی به رنج و زیانی افتد همان لحظه به هر حالت باشد از نشسته و خفته و ایستاده فورا ما را به دعا میخواند آنگاه که رنج و زیانش بر طرف شود باز به حال غفلت و غرور چنان باز میگردد که گویی هیچ ما را برای دفع ضرر و رنج خود نخوانده است،همان غفران و غفلت است که اعمال زشت تبه کاران را در نظرشان زیبا نموده است(سوره مبارکه یونس آیه شریفه 12)

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩٢/٧/٧ ساعت ۸:٤٩ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()