بگو بار خدایا تویی که فرمانفرمایی هر آن کس را که خواهی فرمانروایی بخشی و از هر که خواهی فرمانروایی را باز ستانی و هر که را خواهی عزت بخشی و هر که را خواهی خوار گردانی همه خوبیها به دست توست و تو بر هر چیز توانایی(26)

شب را به روز در می آوری و روز را به شب در می آوری و زنده را از مرده بیرون می آوری و مرده را از زنده خارج می سازی و هر که را خواهی بی حساب روزی می دهی(27)سوره مبارکه آل عمران

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩٢/٧/۱٥ ساعت ۳:۱٧ ‎ب.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()