بسم الله الرحمن الرحیم،شهادت به اینکه خدایی جز خداوند نیست ما را بس باشد،یگانه و بی نیاز است،همسروفرزندی نگرفته است پاینده،بسیار شنوا،بینا،نیرومند،برجا،پایا،نور است،دانایی است که نادانی در او نباشد،توانایی است که ناتوانی در او نباشد،دادگری است که بیدادگری در او نباشد همه چیز را آفریده است،هیچ چیز همچون او نیست نه تشبیه و نه ضد و نه شریک و نه همتایی دارد.

برگرفته از کتاب تحف العقول عن آل رسول(ص) تالیف محدث جلیل القدر شیخ ابو محمد حرانی(رحمه الله)

ترجمه :آقای صادق حسن زاده 

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩٢/۱٠/۱۱ ساعت ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()